Projekty

Studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Oceanografów bardzo aktywnie działają na polu naukowym.

Projekty realizowane w latach ubiegłych

Najważniejsze projekty realizowane w tym roku akademickim przez SKNO to:

 CYKL SPOTKAŃ NAUKOWO-PODRÓŻNICZYCH

W roku akademickim 2016/1017 SKNO organizuje cykl spotkań z różnymi przedstawicielami środowiska naukowego, podróżniczego oraz świata nurkowego, którzy opowiedzą o swojej pracy i przygodach z nią związanych. W planach mamy zorganizowanie co najmniej 4 spotkań dotyczących między innymi życia w stacji polarnej, sposobów odkrywania wraków statków i pracy z morskimi ssakami.

Koordynator projektu: Patrycja Nowakowska, Agata Turowicz

MARINE LITTER

Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym i skupia się na monitoringu śmieci na plaży, z użyciem metodyki, która docelowo ma być wprowadzona w całej UE. Pracę obejmują kilka wyjść w miesiącu na plażę, wykonanie odpowiednich transektów i analiza zebranego materiału. Dzięki niej można jednoznacznie stwierdzić jakiego typu śmieci dominują na polskich plażach i jakie działania należy podjąć aby zapobiegać zaśmiecaniu plaż.
Monitoringi planowane są na plaży Gdynia Redłowo i Sobieszewo, ale w przyszłości projekt będzie rozszerzony na całe polskie wybrzeże.

Koordynator projektu: Patrycja Nowakowska, Martyna Plewniak

Kursy Nurkowe 2016/2017 

Jak co roku SKNO we współpracy z Centrum Nurkowym Gdynia Dive organizuje kursy nurkowe dla studentów i pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii oraz chętnych z całego Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku oprócz podstawowego kursu nurkowania (OWD) i zaawansowanego (AOWD) przeprowadzony zostanie kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (EFR), dzięki której uczestnicy znacznie powiększą swój zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwiększy się bezpieczeństwo pracy na uniwersytecie.

Koordynator projektu: Agata Turowicz

KREWETKARIUM BAŁTYCKIE 

Kontynuacja projektu z roku poprzedniego, który ma na celu odtworzenie w laboratorium warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska Bałtyku i hodowla krewetek. Obecnie powstaje strona internetowa, która będzie zawierała niezbędne informacje jak prawidłowo założyć krewetkarium w warunkach domowych.

Koordynator projektu: Iga Budzyńska