O nas

Koło działa przy jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego
prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
Siedzibą Koła jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 Misja:
  •  Pogłębianie przez studentów wiedzy o środowisku naturalnym.
  •  Promowanie działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat potrzeby ochrony środowiska morskiego.
  •  Włączanie się w działalność naukowo-badawczą jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
  • Promowanie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
 

SKNO realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizację odczytów, referatów naukowych i spotkań z przedstawicielami nauki,
  • Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń oraz prezentowanie wyników własnych prac przez studentów,
  • Współpracę z kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni w Polsce, jak również z uczelniami zagranicznymi.