Nowy Zarząd

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy nowy Zarząd Studenckiego Koło Naukowego Oceanografów!

Przewodnicząca: Patrycja Nowakowska
Zastępca: Asia Buch
Sekretarz: Klaudyna Maniszewska
Skarbnik: Martyna Plewniak

Wybranym gratulujemy!

Zarząd SKNO

Odchodzącej z funkcji przewodniczącej Agacie Turowicz bardzo dziękujemy za dwa lata ciężkiej pracy. Mamy nadzieje, że dalej będzie uczestniczyć w działaniach SKNO.