Mnemiopsis leidyi w Zatoce Gdańskiej !

W dniach 12 – 13 listopada 2021 roku odbył się rejs pod kierownictwem dr hab. prof. UG Luizy Bieleckiej. Celem rejsu było przeprowadzenie badań zooplanktonu w Zatoce Gdańskiej. Studenci Oceanografii wraz z dr hab. prof. UG Luizą Bielecką,  podczas pobierania prób pierwszego dnia badań (12.11.2021) odnotowali obecność osobnika Mnemiopsis leidyi na stacji So4 w profilu Sopot. Rejs odbył się w dobrych warunkach atmosferycznych, przy stanie morza 2-3.

Odłowiony organizm należy do typu Ctenophora (Acnidaria – brak parzydełek). Bezkręgowiec ten posiada symetrię dwupromienistą oraz charakterystyczne dla Ctenophora żeberka – osiem rozłożonych południkowo z płytkami pokrytymi rzęskami (Greve, 1975). To one umożliwiają ruch tym organizmom. Ich ramiona pokryte są specjalnymi filamentami – komórkami klejącymi zwanymi kolloblastami. Służą im one do obrony oraz chwytania ofiary (Żmudziński, 1990). Jest gatunkiem inwazyjnym w Morzu Bałtyckim. Mnemiopsis leidyi jest również organizmemwykazującym zdolność do bioluminescencji (Freeman, 1972).

Dlaczego nasza obserwacja tego organizmu jest wyjątkowa? Jego obecność w Zatoce Puckiej odnotowano w roku 2007 (Janas i Zgrundo, 2007). Jako studenci mieliśmy okazję pierwszy raz zaobserwować ten gatunek w środowisku morskim. Dodatkowo osobnik był na tyle duży, że mogliśmy dokładnie mu się przyjrzeć i zaobserwować charakterystyczne dla niego elementy budowy.

Uczestnicy rejsu:

Wiktoria Chudzik

Jakub Kruszyński

Iwona Łopata

Jakub Obszarski

Klaudia Wojciechowska

Kierownik rejsu:

dr hab. prof. UG Luiza Bielecka

Literatura:

  • Janas U., Zgrundo A. 2007. First records of Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 in the Gulf of Gdansk (southern Baltic Sea). Aquatic Invasions 2(4): 450–454.
  • Freeman G., Reynolds G.T. 1972. The development of bioluminescence in the ctenophore Mnemiopsis leidyi
  • Greve W., 1975. “CTENOPHORA”, Fich. Ident. Zooplancton 146. 6 pp.
  • Żmudziński L. 1990. “Świat zwierzęcy Bałtyku – Atlas makrofauny” wydanie drugie, zmienione, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 44.