Projekty realizowane w latach ubiegłych

PIKNIK INSPIRACJI NAD MAŁYM JEZIORAKIEM

W sobotę 24 września w Iławie nad Małym Jeziorakiem odbył się  Piknik Inspiracji dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W tym wydarzeniu wzięły udział liczne koła naukowe m.in. Studenckie Koło Naukowe Oceanografów, jeden z trzech reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym celem pikniku było przybliżenie mieszkańcom Iławy zagadnień z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Członkowie SKNO skupili się na łatwym przekazie informacji dotyczących biologicznych aspektów życia morskiego. Uczniowie mogli podziwiać eksponaty organizmów morskich m.in. ośmiornice, jeżowce, krewetki, które budziły wśród gości pikniku ogromne zainteresowanie. Ponadto dzieci mogły zapoznać się z podstawowym urządzeniem służącym biologom do analizy prób – mikroskopem stereoskopowym, dzięki któremu można było obejrzeć plankton bałtycki. Dodatkowo uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu oceanografii wypełniając łamigłówek, rebusów i gier edukacyjnych.

Koordynator projektu: Martyna Plewniak

KREWETKARIUM BAŁTYCKIE

W drugim semestrze roku akademickiego 2015/16 ruszył projekt „Krewetkarium Bałtyckie”. Dotychczas powstał plan projektu, skompletowano zespół oraz niezbędny sprzęt. Ustalono także warunki współpracy naukowej z pracownikami Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich. Dokonano pierwszej części założonego planu: odłowiono organizmy i założono zbiornik hodowlany w laboratorium 406a. W ramach Dni Morza rozpoczęto także akcję promocyjną. Kolejnymi etapami projektu planowanymi na bieżący rok akademicki jest stworzenie strony internetowej oraz zamieszczenie opisów wraz ze zdjęciami.

Koordynator projektu: Iga Budzyńska

II REJS NAUKOWO-BADAWCZY

W terminie 16-24.07.2015 dziesięcioro członków SKNO wzięło udział w rejsie naukowo-badawczym zorganizowanym przez jedną z członkiń koła – Justynę Dereń, obecnie absolwentkę Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Rejs odbył się na trasie Piza – Korsyka – Piza. W trakcie rejsu studenci nabrali doświadczenia związanego z żegluga morską, zapoznali się z podstawowymi pracami wykonywanymi na jachcie oraz obowiązkami należącymi do załogi. Studenci  również mieli okazję pobrać próbki z wybranych stacji, służące późniejszym analizom laboratoryjnym lub wykorzystane w celach dydaktycznych. Zostały pobrane przede wszystkim próby fitoplanktonowe i zooplanktonowe. Ponadto członkowie SKNO podjęli się zadania utworzenia zielnika z okazami glonów na podstawie starszego egzemplarza autorstwa prof. Marcina Plińskiego.

Koordynator projektu: Justyna Dereń

FESTIWAL „BIORÓŻNORODNOŚĆ”

 21 maja 2016 roku SKNO wzięło udział w pikniku naukowym „Bioróżnorodność – poznaj  by zachować”. Członkowie Koła zorganizowali stoisko pod tytułem:    „Od bakterii po walanie, równowaga jest dziś w cenie!”. Celem akcji było uświadomienie gości pikniku  jak  ważna w ekosystemie przyrodniczym jest równowaga. Na stoisku koła zaprezentowano akwaria z bałtyckimi gatunkami ryb oraz krewetek, które wzbudziły ogromne zainteresowanie odwiedzających. Członkowie koła opowiadali o warunkach panujących w Morzu Bałtyckim, a także zamieszkujących je gatunkach rodzimych oraz obcych i inwazyjnych, podkreślając przy tym konieczność ochrony i dbania o ten wyjątkowy ekosystem. Nie zabrakło także aktywności dla najmłodszych, które pozwalały na naukę przez zabawę, a były to m. in.: Oceanograficzny „Twister”, zagadki, morskie origami, rysowanie mieszkańców oceanicznych głębin. Stoisko SKNO wzbudzało duże zainteresowanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Koordynator projektu: Agata Turowicz, Matyna Plewniak, Patrycja Nowakowska

KURS NURKOWY 2015/2016

W roku akademickim 2015/16 Studenckie Koło Naukowe Oceanografów, we współpracy z Centrum Nurkowym Gdynia Dive przygotowało kurs nurkowy dla studentów i pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii. Nurkowanie stało się ważną częścią nauki i jest coraz częściej wykorzystywane przez naukowców na całym świecie, jako bezinwazyjna metoda badań dna morskiego. Jednym z powszechnych zadań naukowców jest zliczanie w celu statystycznego oszacowania populacji lub liczebności. Innym zaś jest zbieranie próbek w celu przebadania ich na powierzchni, to także opis miejsca oraz jego parametrów fizycznych. Duża część podwodnego świata wciąż czeka na odkrycie. Eksploracja naukowa często ma na celu wizytę w takich miejscach oraz sporządzenie map i innej dokumentacji przydatnej dla późniejszych badań. Wychodząc na przeciw podnoszeniu kwalifikacji studentów oraz pracowników WOiG, SKNO umożliwiło zdobycie odpowiednich kwalifikacji 19 osobom, dzięki czemu badania przez nich prowadzone, mogą zostać poszerzone o pakiet analiz nurkowych. Dla osób kończących swoje studia kurs ten zwiększył możliwość zatrudnienia w branży oceanograficznej.

Koordynator projektu: Agata Turowicz

ŻYWE WYDMY I PLAŻE W HELU

W dniach 05-06.03.2016r. ośmioro członków SKNO brało udział w projekcie mającym na celu usunięcie gatunków inwazyjnych i nasadzeń na wydmach i plażach Helu. Projekt ten został zorganizowany w ramach inicjatywy obywatelskiej pt. „Żywe wydmy i plaże Helu” realizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciele Helu w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas dwudniowej, ciężkiej pracy naszych studentów udało się usunąć  cztery poletka róży pomarszczonej(Rosa rugosa), występujących w obszarze pasa technicznego na terenie cypla Półwyspu Helskiego oraz w granicach tzw. Parku Wydmowego.

Koordynator projektu: Martyna Pelwniak

SEKCJA FINWALA

Pod koniec sierpnia Studenci zrzeszeni w SKNO mieli niepowtarzalną okazję wzięcia czynnego udziału w sekcji zwłok finwala, którego Bałtyk wyrzucił na płytką wodę w Stegnie. Sekcja odbyła się na terenie wojskowym miasta Hel i trwała trzy dni. Była to niesamowita lekcja anatomii waleni a także doskonała praktyka w przeprowadzaniu sekcji. Sekcją kierowała dr Iwona Pawliczka.

REJS NAUKOWO-BADAWCZY

W terminie 24-31.07.2015 ośmioro członków SKNO wzięło udział w rejsie naukowo-badawczym zorganizowanym przez jedną z Kołowiczek – Justynę Dereń. Rejs odbył się na trasie Stavanger – Skagen – Kopenhaga. W trakcie rejsu pobierane były próbki do badań (między innymi do prac magisterskich). Dzięki zaangażowaniu uczestników w podstawowe prace na jachcie (wachta nawigacyjna i kambuzowa) mogli oni nauczyć się podstaw żeglarstwa.

Koordynator: Justyna Dereń

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

Jak co roku członkowie koła wzięli udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki – popularnonaukowym pikniku rodzinnym, przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców pomorza, bez względu na wiek i wykształcenie. Hasło tegorocznego stoiska brzmiało „Bałtyk – śródziemne morze północnej Europy”. Głównym celem było przedstawienie Morza Bałtyckiego  w kontekście potrzeby ochrony środowiska wynikającej z jego unikalności. Twórcy stoiska zorganizowali kilka spójnych, ale odrębnych w sposobie realizacji zadań dla gości pikniku, tak aby urozmaicić dotarcie z ekologicznym przesłaniem do jak najszerszego grona odbiorców. Poruszony został problem  gatunków inwazyjnych, z wykorzystaniem żywych okazów pochodzących z własnej hodowli SKNO. Finalnym elementem programu zaproponowanego przez Studenckie Koło Naukowe Oceanografów była demonstracja przestrzennej makiety Morza Bałtyckiego wraz z jego zlewiskiem oraz częścią Morza Północnego. Przy pomocy makiety zostały opisane parametry fizyczno-chemiczne, rozmieszczenie gatunków, a także omówione problemy ochrony związane z położeniem Bałtyku. Dodatkowo zorganizowany został wykład prowadzony przez studentów SKN Oceanografów, który miał na celu przedstawienie w przystępny sposób tematyki ochrony Morza Bałtyckiego.

Koordynator projketu: Agata Turowicz

FESTIWAL BIORÓŻNORODNOŚCI

23 maja 2015 roku SKNO wzięło udział w pikniku naukowym „Bioróżnorodność – poznaj  by zachować”. Członkowie Koła zorganizowali stoisko pod tytułem: „Malediwy, Antypody? Nie, to gdyńskie są ogrody!”. Celem akcji była promocja podwodnego ekosystemu Orłowa, na terenie którego planowane jest utworzenie pierwszego w Polsce rezerwatu podwodnego. Organizatorzy stoiska pokazali uczestnikom różnorodność biologiczną Bałtyku, kładąc nacisk na tematykę potrzeby objęcia czynną ochroną tych środowisk.

Koordynatorzy projektu: Iga Budzyńska, Arek Knitter

REFULACJA Plaży Orłowskiej
Opracowanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej wpływu wykorzystania osadów z rejonu Ujścia Wisły do refulowania plaży w okolicy Klifu Orłowskiego. Badania oparte są na analizie geologicznej (granulometria, LOI), biologicznej (określenie przynależności zebranych muszli do gatunku i określenie ich środowiska pochodzenia) i  chemicznej (CHN, zawartość metali śladowych).

Koordynatorzy projektu: Laura Grzonka, Jan Majcher, Maciej Mańko

FAKULTETY Z OCEANOGRAFII
Pokazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych zróżnicowania abiotycznych i biotycznych elementów strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w wybranych miejscach na terenie Gdyni, oraz zapoznanie ich z podstawowymi metodami pracy oceanografa.

Koordynatorzy projektu: Olga Brocławik, Marta Mazurowicz, Aleksandra Cupiał, Katarzyna Mojsa

Opis projektu: Fakultety_opis

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI (23.05. i 25.05.14r.)
Jak co roku członkowie koła biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Naukowym – popularnonaukowym pikniku rodzinnym, przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców pomorza, bez względu na wiek i wykształcenie. Motyw przewodni tegorocznego stoiska to „Poznaj Morze z Piratami”. SKNO w ramach BFN organizuje także wykład, którego temat brzmi: Piractwo ekologiczne – nowy trend w globalnej walce
o ochronę środowiska.

Koordynatorzy projektu: Agata Turowicz, Maciej Mańko, Rafał Michoń

Opis projektu: BFN_opis

Link do strony XII Bałtycki Festiwal Nauki: http://www.festiwal.gda.pl/servlet/WWW.TopicPresServlet2?TOP_ID=260&CONF_ID=765&F_TYPE=12

Harmonogram: 23 maja , 25 maja

PROJEKTU NAUKOWY „FRUG”
Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy ze Stacją Morską UG w Helu.

KURSY NURKOWE
We współpracy z centrum nurkowym Gdynia Dive SKNO przygotowało szkolenia nurkowe dla studentów kierunku oceanografia oraz pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii. Kursy te rozpoczną się
w okolicy połowy czerwca, a ostatnia grupa zakończy naukę w czasie jesieni.

Koordynator projektu: Maciej Mańko