Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej EFR

Aby poszerzyć wiedzę i bezpieczeństwo proponujemy także wzięcie udziału w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej EFR

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia:
• ocena miejsca zdarzenia,
• korzystanie ze środków ochrony osobistej
• ocena wstępna poszkodowanego
• RKO osoby dorosłej
• postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnej lub nieprzytomnego
• poszkodowanego
• postępowanie przy wstrząsie
• postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
• postępowanie w przypadku krwotoku
• używanie AED (defibrylator)
• ocena obrażeń poszkodowanego
• bandażowanie i opatrywanie ran
• unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań

Cena kursu obejmuje:
• podręcznik EFR dla każdego kursanta;
• ustnik + rękawiczki (w postaci breloczka ) do udzielania pierwszej pomocy;
• zajęcia teoretyczne w formie wykładu;
• zajęcia praktyczne w formie warsztatowej (każdy kursant ćwiczy na fantomie defibrylatorze EAD, używa maseczek i rękawiczek);
• egzamin w języku polskim;
• aplikację EFR dla każdego kursanta;
• certyfikat tymczasowy EFR dla każdego kursanta (ważny 3 miesiące);
• certyfikat EFR dla każdego kursanta (ważny 2 lata)
• dojazd instruktorów

Cena:

  • cena dla  grup do 4 osób – 400zł/osobę
  • cena dla grup 5 – 12 osób – 350zł/osobę
  • cena dla grup 13 – 24 osób – 250zł/osobę
  • cena dla grup 25 – 48 osób – 180zł/osobę

Więcej informacji: Oferta dla studentów 2018 (OWD, AOWD, EFR) 2018